سنتز شيميايي و بررسي خواص فيزيكي و مغناطيسي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت دوپ شده با كبالت

بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سنتز شيميايي و بررسي خواص فيزيكي و مغناطيسي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت دوپ شده با كبالت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن سنتز شيميايي و بررسي خواص فيزيكي و مغناطيسي نانوذرات هيدروكسي آپاتيت دوپ شده با كبالت : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد و فناوري هاي پيشرفتهتعداد صفحات :10هیدروكسی آپاتیت به دلیل مشابهت با قسمت معدنی استخوان، زیست سازگاری و زیست فعالی خوب در كاربردهای پزشكی بسیار مورد توجه می باشد. در كار پیشرو، نانوذرات

تحليل رفتارترمومکانيکي درگير در آلياژهاي حافظه دار شکلي

از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل رفتارترمومکانيکي درگير در آلياژهاي حافظه دار شکلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تحليل رفتارترمومکانيکي درگير در آلياژهاي حافظه دار شکلي : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)تعداد صفحات :16تحلیل روند تغییرفاز ناشی ازتغییر ساختار کریستالی آلیاژ های حافظه دارشکلی تحت بارهای مکانیکی یا حرارتی بسیار پیچیده است. با توجه به درگیری ترمومکانیکی موجود در آلیاژ های حافظه دار شکلی، در صورت سریع بودن نرخ بارگذاری، تولید/جذب حرارت طی تغییرفاز رفت/برگشت منجر

حذف ساختار Mn

ی از متن حذف ساختار Mn : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال)تعداد صفحات :14در این پژوهش آسیاب كاری به عنوانی روشی برای ساخت آلیاژهایی دوتایی Mn-Ga و تاثیر آسیاب كاری بر فرایند تشكیل فاز نمونه های Mn:Ga با نسبت 2:1 و 3:1 در زمان های 1، 2 و 5 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. در نمونه های Mn:Ga با توجه به نتایج حاصل شده، تركیب Mn1.86Ga با ساختار تتراگونال و گروه فضایی I4/mmm فاز پایدار بود و هم چنین مقادیری از تركیب Mn3Ga با ساختار اورتورومبیك و گروه فضایی Cmca در محصول شناسایی شد. اثر افزودن Ge نیز با هدف جانشین كردن اتم Ge با اتم Ga، با مطالعه در نمو