اثر لوپئول و فلوتاميد بر بهبود هايپرفيبروز رحمي ناشي از تجويز دهيدرواپي آندروسترون (DHEA) در موش سفيد کوچک آزمايشگاهي

دارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثر لوپئول و فلوتاميد بر بهبود هايپرفيبروز رحمي ناشي از تجويز دهيدرواپي آندروسترون (DHEA) در موش سفيد کوچک آزمايشگاهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اثر لوپئول و فلوتاميد بر بهبود هايپرفيبروز رحمي ناشي از تجويز دهيدرواپي آندروسترون (DHEA) در موش سفيد کوچک آزمايشگاهي : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميهتعداد صفحات :16لطفا برای مشاهده چکی

تاثير حفاظتي امگا 3 روغن ماهي بر اختلال در عملکرد ليپيدي القا شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير حفاظتي امگا 3 روغن ماهي بر اختلال در عملکرد ليپيدي القا شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تاثير حفاظتي امگا 3 روغن ماهي بر اختلال در عملکرد ليپيدي القا شده توسط تيواستاميد در موش صحرايي نر : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرزتعداد صفحات :10زمینه: تیواستامید باعث ایجاد اختلال در عملکرد لیپیدی می گردد. مطالعه موجود اثر حفاظتی مکمل امگا 3 رو

عنوان فارسي: تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا (عنوان عربي: تحليل ونقد وفهم ديكارت عن الله)

ه  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان فارسي: تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا (عنوان عربي: تحليل ونقد وفهم ديكارت عن الله)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن عنوان فارسي: تحليل و نقد برداشت دکارت از خدا (عنوان عربي: تحليل ونقد وفهم ديكارت عن الله) : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه انديشه نوين دينيتعداد صفحات :24چکیده فارسی:تصویر دكارت از «خدا»، جوهری نامتناهی، سرمد، تغییرناپذیر، قائم به ذات، عالم مطلق، قادر مطلق و آفریننده هر موجود دیگری است. تقریر وی از ب