بررسي ميزان تطابق MTC بدون تزريق با T1 پس از تزريق در تشخيص پلاكهاي حاد مولتيپل اسكلروزيس در تصويربرداري تشديد ميدان مغناطيسي

یم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ميزان تطابق MTC بدون تزريق با T1 پس از تزريق در تشخيص پلاكهاي حاد مولتيپل اسكلروزيس در تصويربرداري تشديد ميدان مغناطيسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي ميزان تطابق MTC بدون تزريق با T1 پس از تزريق در تشخيص پلاكهاي حاد مولتيپل اسكلروزيس در تصويربرداري تشديد ميدان مغناطيسي : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهد

مدل يابي عوامل نگرش نسبت به اعتياد به مواد مخدر در بين دانشجويان شهر تهران

ون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مدل يابي عوامل نگرش نسبت به اعتياد به مواد مخدر در بين دانشجويان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مدل يابي عوامل نگرش نسبت به اعتياد به مواد مخدر در بين دانشجويان شهر تهران : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اعتياد پژوهيتعداد صفحات :21لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: انسجام خانوادگی، حمایت اجتماعی، مدل سازی معادلات ساختاری، نگرش نسبت به اعتیاد به مواد مخدر، ویژگی های شخصیتی ... برای مشاهده توضیحات کامل

بررسي آفات کاکتوس Opuntia ficus-indica در استان هاي بوشهر، ايلام و کرمانشاه (مقاله کوتاه)

تمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي آفات کاکتوس Opuntia ficus-indica در استان هاي بوشهر، ايلام و کرمانشاه (مقاله کوتاه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي آفات کاکتوس Opuntia ficus-indica در استان هاي بوشهر، ايلام و کرمانشاه (مقاله کوتاه) : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايرانتعداد صفحات :6کاکتوس Opuntia ficus-indica (L.) Mill. یکی از گیاهان بسیار مهم، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک است. در حال حاضر به دلیل کاهش چشمگیر تولید علوفه در اثر بروز خشکسالی های اخیر توان