طراحي و ساخت اشکارساز RETGEM سه گانه

ساخت اشکارساز RETGEM سه گانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن طراحي و ساخت اشکارساز RETGEM سه گانه : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سنجش و ايمني پرتوتعداد صفحات :10طراحی، ساخت و ازمایش نخستین اشکارساز RETGEMسه گانه در این مقاله ارایه شده است. اشکارسازهای RETGEM به دلیل استفاده از الکترودهایی با مقاومت الکتریکی نسبتا بالا، در برابر تخلیه الکتریکی نسبت به اشکارسازهای THGEM مقاومت بیشتری دارند و در نتیجه با استفاده از ان ها می توان به بهره های بالا دست یافت. اما حتی این اشکارسازها در حد بهره های بزرگتر از 105 نمی توانند در برابر تخلیه الکتری

بررسي مقدار فريتين سرم مادران ديابتي و غيرديابتي كانديد سزارين غيراورژانسي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني نيك نفس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1393

يك نفس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1393 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي مقدار فريتين سرم مادران ديابتي و غيرديابتي كانديد سزارين غيراورژانسي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني نيك نفس دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي مقدار فريتين سرم مادران ديابتي و غيرديابتي كانديد سزارين غيراورژانسي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني

تجزيه و تحليل کاريوتيپي ژنوتيپ هاي بومادران با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره

ختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجزيه و تحليل کاريوتيپي ژنوتيپ هاي بومادران با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تجزيه و تحليل کاريوتيپي ژنوتيپ هاي بومادران با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي سلولي و مولكولي (زيست شناسي ايران)تعداد صفحات :17به منظور مطالعه سیتوژنتیکی و تعیین سهم هر یک از صفات کاریوتیپی در ایجاد تنوع شش ژنوتیپ از دو گونه بومادران A. millefolium و A. santolina مورد بررسی قرار گرفت. ب