ارزيابي پايداري گردشگري و تعيين راهبرد بهينه توسعه گردشگري در بندر انزلي

ن زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزيابي پايداري گردشگري و تعيين راهبرد بهينه توسعه گردشگري در بندر انزلي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ارزيابي پايداري گردشگري و تعيين راهبرد بهينه توسعه گردشگري در بندر انزلي : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات برنامه ريزي سكونتگاه هاي انساني (چشم انداز جغرافيايي)تعداد صفحات :22گردشگری همواره در طول تاریخ دارای اهمیت بوده است ولی آنچه که امروزه به این فعالیت بعدی خاص بخشیده، وجود پتانسیل این فعالیت در زمینه اشتغال و اقتصاد پایدار می باشد. گر

بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز)

: در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز) : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزيتعداد صفحات :25بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد مالی نقشی مهم در اقتصاد ملی دارند، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال

ابهام زدايي از تفکر طراحي و شاخص هاي آن

لي ابهام زدايي از تفکر طراحي و شاخص هاي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن ابهام زدايي از تفکر طراحي و شاخص هاي آن : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات تطبيقي هنرتعداد صفحات :17تفکر طراحی به بررسی شیوه عمل طراحان می پردازد و با تفسیر آن سعی بر کشف و معرفی الگوهای متداول دارد. مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است. با این وجود جای خالی منابع داخلی همچنان مشهود است. تفاوت در آراء و خلا مطالعات تطبیقی در این بین به برداشت های ضعیف و ناقص از تفکر طراحی انجامیده است. تبلور درکی یکپارچه از چیستی تفکر طراحی، در پرتو شناخت خصوص