اثربخشي مهارت آموزي مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک بر نشانه هاي اضطراب حالت و صفت در بيماران مبتلا به ديابت نوع II

انشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثربخشي مهارت آموزي مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک بر نشانه هاي اضطراب حالت و صفت در بيماران مبتلا به ديابت نوع II،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن اثربخشي مهارت آموزي مبتني بر رفتار درماني ديالکتيک بر نشانه هاي اضطراب حالت و صفت در بيماران مبتلا به ديابت نوع II : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز)تعداد صفحات :21لطفا برای مشاهده

مطالعه تنوع ژنتيكي باكتري هاي Escherichia coli جداسازي شده از نمونه هاي عفونت اداري با استفاده از RAPD-PCR

در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه تنوع ژنتيكي باكتري هاي Escherichia coli جداسازي شده از نمونه هاي عفونت اداري با استفاده از RAPD-PCR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مطالعه تنوع ژنتيكي باكتري هاي Escherichia coli جداسازي شده از نمونه هاي عفونت اداري با استفاده از RAPD-PCR : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)تعداد صفحات :13سابقه و هدف: راه های تشخیص باكتری E. coli، كشت، روش های سرولوژی و ملكولی می باشد. در روش مولكولی با

بررسي بوم شناسي رشد و زمان بهينه کاشت دو ماکروجلبک اقتصادي

لب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي بوم شناسي رشد و زمان بهينه کاشت دو ماکروجلبک اقتصادي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي بوم شناسي رشد و زمان بهينه کاشت دو ماکروجلبک اقتصادي : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقيانوس شناسيتعداد صفحات :9در این مطالعه امکان سنجی کشت و پرورش ماکروجلبک های اقتصادی سواحل خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفت. کشت و پرورش دو جلبک آگاروفیت و کاراجینوفیت، Gracilariopsis persica و Hypnea flagelliformis، با استفاده از طناب های شناور مورد ارزیابی قرار گرفت و ارتباط بین نرخ رشد نسبی و عوامل فیزیک و شیمیایی آب ب