بررسي شيوع ژن مقاومت بتالاکتامازي ctx-m-2 در اشريشياکلي جدا شده از عفونت اداري در شهر سنندج

هده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي شيوع ژن مقاومت بتالاکتامازي ctx-m-2 در اشريشياکلي جدا شده از عفونت اداري در شهر سنندج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن بررسي شيوع ژن مقاومت بتالاکتامازي ctx-m-2 در اشريشياکلي جدا شده از عفونت اداري در شهر سنندج : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستانتعداد صفحات :12لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. كلید واژه: اشریشیاکلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، ctx-m-2 ... برای مشاه

تاثير پارامترهاي طراحي و روانکاري بر عملکرد ترموهيدروديناميک ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور سه لب با روانکار ميکروپلار

اندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير پارامترهاي طراحي و روانکاري بر عملکرد ترموهيدروديناميک ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور سه لب با روانکار ميکروپلار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تاثير پارامترهاي طراحي و روانکاري بر عملکرد ترموهيدروديناميک ياتاقان هاي ژورنال غيرمدور سه لب با روانکار ميکروپلار : سال انتشار : 1395نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مكانيك سازه ها و شاره هاتعداد صفحات :24تحلیل عملکرد یاتاقان های ژور

تحليل دوبعدي پراکندگي شبکه با استفاده از عدد موج مختلط به روش اجزاي محدود مبتني بر بي- اسپلاين

ر صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحليل دوبعدي پراکندگي شبکه با استفاده از عدد موج مختلط به روش اجزاي محدود مبتني بر بي- اسپلاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن تحليل دوبعدي پراکندگي شبکه با استفاده از عدد موج مختلط به روش اجزاي محدود مبتني بر بي- اسپلاين : سال انتشار : 1394نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)تعداد صفحات :18تحلیل پراکندگی شبکه یکی از معیارهای بررسی کارآیی روش اجزای محدود در شبیه سازی انتشار امواج صوتی یا امواج الاست یک