بررسي و ارزيابي جايگاه عامل فرهنگي در اساسنامه شرکت هاي ايراني به منظور اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي و ارزيابي جايگاه عامل فرهنگي در اساسنامه شرکت هاي ايراني به منظور اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : شباك

تعداد صفحات :13

با گسترش فعالیت های اقتصادی و گستردگی علوم مختلف در دنیای امروز، تشکیل شرکت های تخصصی با هدف برآوردن این نیازهای اقتصادی و فنی در جوامع مختلف افزایش یافته است. شرکت های ایرانی نیز از این امر مستثنی نبوده و متاثر از این قاعده تعداد شرکت های ثبت شده در دهه اخیر با سرعت نسبتا زیادی افزایش پیدا کرده است. هر شرکت برای شروع به فعالیت نیازمند تدوین اساسنامه ای است که بر مبنای آن اهداف، راهبردها، سیاست ها و فعالیت های حوزه تخصصی خود را تعیین نماید. در این توسعه روزافزون اقتصادی متاسفانه توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت ها و تاثیراتی که در این حوزه در جامعه دارند، مغفول مانده است. از این رو در این مقاله سعی شده است با توجه به مواد متداول موجود در اساسنامه شرکت ها و مطالعه تاثیرات اجتماعی و اقتصادی این موارد در ساختارهای فرهنگی جامعه لزوم تدوین عوامل فرهنگی در اساسنامه شرکت ها را به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بازبینی قرار داده و راهبردهای اصلی در تدوین این عوامل را تبیین نماید.
كلید واژه: اساسنامه شرکت ها، عوامل فرهنگی، فرهنگ سازمانی، اقتصاد مقاومتی

لینک کمکی