بررسي آثار تغيير قيمت گوشت قرمز بر رفاه توليدکنندگان و مصرف کنندگان ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي آثار تغيير قيمت گوشت قرمز بر رفاه توليدکنندگان و مصرف کنندگان ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصاد كشاورزي

تعداد صفحات :25

ضروری بودن انواع گوشت در سبد مصرفی و از سوی دیگر، کاهش مخارج (درآمد) واقعی خانوار که به دلیل افزایش شدید شاخص قیمت می باشد، لزوم توجه خاص به صنعت دامپروری و توسعه آن را مشخص می کند. بنابراین، لازم است که دولت با شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت و اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت کند. در این مطالعه توابع عرضه و تقاضا گوشت قرمز برای دوره زمانی1390- 1360 با استفاده از الگوی خود توزیعی با وقفه های گسترده برآورد شد و مقدار تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در اثر افزایش قیمت 5%، 10% و 20% برای دوره زمانی 1390- 1380 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بر اثر افزایش 5% قیمت، رفاه مصرف کننده و تولید کننده در سال 1380 به ترتیب 444247 و 503305 میلیون ریال کاهش یافته که این مقدار در سال 1390 به 2826653 و 3056330 میلیون ریال رسیده است. بنابراین، پیشنهاد می شود با تخصیص یارانه نهاده های تولیدی بویژه یارانه خوراک دام برای دامداران از افزایش بیش از اندازه قیمت گوشت قرمز جلوگیری کرد.
كلید واژه: گوشت قرمز، عرضه، تقاضا، تغییرات رفاه

لینک کمکی