پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :4

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18ماده ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و تنیدگی زای زندگی در اندازه های پنج درجه ای از 1 (هرگز) تا 5 (همیشه) بر حسب 99 زیرمقیاس به این شرح می سنجد: خودسرزنشگری؛ دیگر سرزنشگری؛ تمرکز بر فکر/ نشخوارگری؛ فاجعه نمایی (فاجعه آمیزپنداری)؛ کم اهمیت شماری؛ تمرکز مجدد مثبت؛ ارزیابی مجدد مثبت؛ پذیرش؛ تمرکز مجدد بر برنامه ریزی...
كلید واژه:

لینک کمکی