بررسي اثر عصاره ي هيدرو الكلي موسير بر روي بيضه و فرايند اسپرماتوژنز در موش سوري نژاد Balb/C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر عصاره ي هيدرو الكلي موسير بر روي بيضه و فرايند اسپرماتوژنز در موش سوري نژاد Balb/C :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان

تعداد صفحات :17

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
كلید واژه: موسیر، موش سوری، اسپرماتوژنز، ناباروری، بیضه

لینک کمکی