سيماي اهل بيت عليهم السلام در ديوان فياض لاهيجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سيماي اهل بيت عليهم السلام در ديوان فياض لاهيجي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بهارستان سخن (ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :29

از ویژگی های ممتاز ادب فارسی ، عشق و ارادت ویژه شاعران شیعی به پیشوایان و رهبران الهی و ائمه هدی علیهم السلام است و بدون تردید هیچ یك از امامان معصوم را نمی توان یاد كرد كه شاعران و نویسندگان فارسی زبان در مدح و منقبت و فضایل آن ها شعر و سخنی بر زبان جاری نكرده باشند. از آن میان حكیم ملا عبدالرزاق بن علی لاهیجی، مشهور به فیاض لاهیجی از فیلسوفان و متكلمان برجسته شیعه و از مشهورترین علمای دوره صفویه است كه اغراض مختلف شعری را در دیوان خود جای داده است و آنچه در این میان جلوه گری می نماید، قصایدی است كه شاعر آنها را به اهل بیت علیهم السلام اختصاص داده است. مقاله حاضر با روش توصیفی، به بررسی قصاید شاعر در مدح و منقبت اهل بیت همام علیهم السلام پرداخته است. مهم ترین یافته های پژوهش، بیانگر این حقیقت است كه فیاض لاهیجی از جمله شاعرانی است كه شعر خود را به نام مبارك چهارده معصوم علیهم السلام زینت بخشیده و آن را از روی اعتقادات عمیق و ارادتی خالصانه انجام داده است.
كلید واژه: اهل بیت، قصاید، مدح، فیاض لاهیجی

لینک کمکی