سيماي زن در شعر دوره مشروطه بويژه ديوان نسيم شمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سيماي زن در شعر دوره مشروطه بويژه ديوان نسيم شمال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بهارستان سخن (ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :26

امروزه یکی از مباحث مورد توجه محققان در ادبیات، بررسی نگرش های مختلف به شخصیت زن در ادب فارسی است. راهیابی زنان به شعر در دوره مشروطه تجلی می یابد. در ادبیات این دوره خرد، شخصیت و انسانیت زن مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. شعر این دوره به انعکاس خواسته های زنان می پردازد. در این مقاله جلوه های سیمای زن در شعر دوره مشروطه بویژه شعر سید اشرف الدین قزوینی (گیلانی) مورد بررسی قرار گرفته است. ما در این پژوهش بر آنیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم: تصویر زن در شعر شاعر مورد پژوهش و هم چنین در دوره مشروطه چگونه است؟ آیا به راستی دوره مشروطه نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی، ادبی و فرهنگی زنان محسوب می شود؟ تحلیل نهایی به دست آمده حاکی از آن است که نگرش شاعران به زن در شعر دوره مشروطه تغییر کرده؛ برای اولین بار مضامین شعر این دوره به مسایل حقوقی زن می پردازد و زن از معشوقه بودن مطلق خارج می شود و عقلانیت، شخصیت و انسانیت او مورد تبیین و تحلیل قرار می گیرد.
كلید واژه: مشروطه، زن، ادبیات مشروطه، نسیم شمال

لینک کمکی