فمينيسم در دو شعر ميرزاده عشقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فمينيسم در دو شعر ميرزاده عشقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بهارستان سخن (ادبيات فارسي)

تعداد صفحات :25

فمینیسم به کوشش های عملی و نظری به نفع زنان گفته می شود؛ که در جامعه به شکل گفتمان و ایدئولوژی های فمنیستی نمود پیدا می کند؛ مکتبی که خواهان برابری زنان و مردان در تمام حقوق اجتماعی می باشد. نشانه های فمینیسم در شعر و ادبیات فارسی بسیار است اما در عصر مشروطیت این نشانه ها بیشتر به چشم می خورد. میرزاده عشقی شاعر بلند آوازه و سیاسی دوره مشروطه که در نخستین روزهای حکومت رضاخان به قتل رسید در «سه تابلو یا ایده آل عشقی» و «کفن سیاه» به عنوان نوترین و جدی ترین شعر نمایشی، وضع ناگوار و مظلومانه زنان ایرانی را ترسیم کرده است. نگارنده بر آن است تا نشانه های زن مدارانه یا فمینیسم را در دو شعر معروف یادشده از میرزاده عشقی به تصویر بکشد.
كلید واژه: فمینیسم، عشقی، سه تابلو مریم، کفن سیاه

لینک کمکی