بررسي عليت غيرخطي ميان تورم و نااطميناني تورم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عليت غيرخطي ميان تورم و نااطميناني تورم در ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : اقتصاد كاربردي

تعداد صفحات :14

هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم طی دوره 1392-1338 در چارچوب مبانی نظری مربوطه است. بدین منظور، رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورم با استفاده از روش غیرخطی الگوریتمGMDH ، بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که یك علت غیرخطی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورم در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، تورم تاثیری معنی دار و قوی بر نااطمینانی تورم دارد.
كلید واژه: نااطمینانی تورم، تورم، علیت، الگوریتم GMDH

لینک کمکی