مدل استراتژيک SOAR گامي به سوي برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: کلانشهر تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل استراتژيک SOAR گامي به سوي برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري شهري (نمونه موردي: کلانشهر تبريز) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :16

کلانشهر تبریز بزرگ ترین شهر شمال غرب کشور به عنوان یکی از مراکز جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی در کشور ایران است. این شهر با توجه به داشتن آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی فراوان لیکن تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در عرصه جذب گردشگران دست یابد. از این رو هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت و فرصت های گردشگری این شهر و ارائه راهبردهای اجرایی برای توسعه آن می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی با ماهیت کاربردی است که برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه و تشکیل گروه های کانونی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل استراتژیک SOAR استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جمعیت شهر تبریز، گردشگران، فروشندگان، هتلداران و مسوولان مرتبط با امور گردشگری (حدود 1500000 نفر) می باشد که حجم نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شهر تبریز با وجود آب و هوای مناسب و آثار باستانی و گردشگری فراوان قابلیت تبدیل به یک نمونه گردشگری منطقه ای و بین المللی را داراست. همچنین کاهش نرخ بیکاری از 12.08 درصد به 5 درصد، افزایش سرانه فضای سبز در شهر از 3.5 به 8 مترمربع و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران برای ساخت هتل آپارتمان از نتایج مورد انتظار توسعه گردشگری در این شهر می باشد. بدین منظور راهبردهای موثر برای توسعه گردشگری این شهر عبارت اند از افزایش فضای سبز و کمپ های گردشگری، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل شهری، ارائه تسهیلات بانکی برای بالا بردن کیفیت خدمات و تسهیلات، اخذ و تسهیل صدور ویزا برای گردشگران ورودی از کشورهای دیگر و دستیابی به عوامل موثر بر رضایت گردشگران مخصوصا درک آن ها از ارزش مقصد گردشگری و کیفیت محصولات، خدمات و تجربیات گردشگری در مقایسه با سایر مقصدهای گردشگری.
كلید واژه: برنامه ریزی راهبردی، توسعه گردشگری، مدل SOAR، کلانشهر تبریز

لینک کمکی