بررسي تغيير مكان افقي شمع هاي بلند تحت اثر بار جانبي در خاك ماسه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تغيير مكان افقي شمع هاي بلند تحت اثر بار جانبي در خاك ماسه اي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :20

در بسیاری از سازه ها، بارهای جانبی بالایی نسبت به بارهای ثقلی به پی یك سازه تحمیل می شود. شمع های این گونه سازه ها را كه تحت اثر بارهای جانبی قابل توجهی قرار می گیرند، می توان به دو گروه شمع های بلند و كوتاه تقسیم نمود. معمولا تخمین ظرفیت باربری شمع تحت اثر بار جانبی برای شمع های كوتاه براساس حداكثر ظرفیت باربری و برای شمع های بلند براساس تغییر مكان افقی مجاز می باشد. در تحقیق آزمایشگاهی حاضر برای بررسی رفتار شمع تحت اثر بار جانبی، از لوله های فلزی به عنوان شمع در آزمایشگاه استفاده شده است. به منظور تعیین ظرفیت باربری، بار جانبی به شمع های فلزی مدفون در خاك ماسه ای اعمال شده است. با انجام آزمون های گوناگون رفتار شمع های بلند به لحاظ تغییر طول و قطر شمع مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نتایج آزمون های آزمایشگاهی با نظریه ضریب واكنش بستر، نظریه الاستیك و نظریه حداكثر ضریب افقی واكنش بستر مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل نتایج نشان می دهد كه نظریه حداكثر ضریب افقی واكنش بستر برای تخمین مقدار جابه جایی افقی شمع و نیز تخمین ظرفیت باربری جانبی شمع نسبت به دیگر تئوری های ارائه شده مناسب تر می باشد.
كلید واژه: شمع های بلند، بار جانبی، تغییر مكان افقی، خاك غیر چسبنده

لینک کمکی