مديريت احساسات گامي در راستاي توسعه جامعه شناسي احساسات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت احساسات گامي در راستاي توسعه جامعه شناسي احساسات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات جامعه شناسي

تعداد صفحات :30

گذر از پارادایم دوم اقتصادی به پارادایم سوم اقتصادی، نشانگر تحول و دگرگونی از حوزه صنعت به سوی مشاغل خدماتی می باشد، که دانش، اطلاعات، ارتباطات و احساسات نقش عمده ای در این نوع مشاغل بر عهده دارند. تحولات اخیر در حوزه جامعه شناسی نیز، در خدمت این گذار اقتصادی بوده است، به این نحو که با ظهور اندیشمندانی چون هوخشیلد، ترنر، کالینز، کمپر و... می توان به اهمیت چنین مشاغلی، به ویژه احساسات که نسبت به این مشاغل مرکزی هستند، پی برد.تا پیش از این، اهمیت چندانی به ریشه های اجتماعی و فرهنگی احساسات داده نمی شد و آن ها بیشتر، در حوزه روان شناسی مورد مطالعه قرار می گرفتند.حال، جامعه شناسی، در صدد جبران این کاستی ها برآمده و با کارهای عمده خود نشان داده است که چگونه احساسات در جوامع مختلف و از طریق فرهنگی برساخته می شوند. هوخشیلد برجسته ترین نظریه پرداز این حوزه خاطر نشان می کندکه ما نه تنها یاد می گیریم که احساسات خود را مدیریت کنیم، بلکه از روش های مختلف مدیریتی (بازی عمیق و بازی سطحی) برای فروش احساسات خود استفاده کرده و در قبال چنین کاری مزد نیز دریافت می کنیم.پس کار احساسی ارزش مبادله داشته و از طریق قواعد احساسی تعدیل می شود. به همین خاطر، مقاله حاضر، قصد دارد با طرح مدیریت احساسات و مفاهیم کلیدی مطرح در حوزه جامعه شناسی احساسات، گامی در راستای توسعه این حوزه از جامعه شناسی بردارد.
كلید واژه: احساسات، کار احساسی، تلاش احساسی، مدیریت احساسات، قواعد احساسی، قواعد نمایشی، بازی عمقی و بازی سطحی

لینک کمکی