عنوان فارسي: مطالعه بين نسلي الگوي مصرف کالاهاي فرهنگي در بين دختران و مادران شهر يزد (عنوان عربي: دراسة من خلال الاجيال لنمط استهلاك منتجات الثقافية بين الصبايا وامّهات مدينة يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عنوان فارسي: مطالعه بين نسلي الگوي مصرف کالاهاي فرهنگي در بين دختران و مادران شهر يزد (عنوان عربي: دراسة من خلال الاجيال لنمط استهلاك منتجات الثقافية بين الصبايا وامّهات مدينة يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)

تعداد صفحات :47

چکیده فارسی:به اذعان بسیاری از صاحب نظران فرهنگی، با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش سطح سواد در جامعه، انتظار می رود متقاضیان کتاب، فیلم، مطبوعات و سایر فرآورده های فرهنگی افزایش یابند، لذا مصرف کالاهای فرهنگی در حال حاضر یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان فرهنگی کشور است. مطالعه حاضر در پی بررسی تفاوت مصرف کالاهای فرهنگی در بین مادران و دختران شهر یزد و بررسی عوامل اجتماعی موثر در آن بر اساس نظریه های بوردیو و اینگلهارت است. این تحقیق با روش پیمایش مقطعی و با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه از میان زنان 75-15 ساله شهر یزد با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری دومرحله ای، 192 مادر و 192 دختر مجرد آنها جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج نشان دهنده تفاوت بین مصرف کالاهای فرهنگی در بین دختران و مادران می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان از آن دارد که دو متغیر نسل و سرمایه فرهنگی، 14درصد از تغییرات مصرف فرهنگی پاسخ گویان را تبیین می کند. در مجموع به نظر می رسد مصرف فرهنگی مادران به الگوی فرهنگی میانمایه- نخبه و مصرف فرهنگی دختران به الگوی فرهنگی میانمایه- توده متمایل می باشد. چکیده عربی:باعتراف كثیر من المعنیین فی مجال الثقافه، نظراً للتغییرات الاجتماعیه و نمو مستوى المعرفه فی المجتمع یرجى ان یزداد طلّاب الكتاب، الفلم، الصحف و المنتجات الثقافیه الاخرى. لذلك استهلاك المنتجات الثقافیه یعتبر الآن من احدى الامور المغریه و الملفته للنظر لمخططی الثقافه فی البلاد.انّ الدراسه الآنفه تمت بعد دراسه مدونه لاختلاف استهلاك المنتجات الثقافیه بین الامهٌات والفتیات لمدینه یزد ودراسه المؤثرات الاجتماعیه علیها طبقاً لآراء بوردیو و اینغلهارت. هذا البحث تم باسلوب القیاس الخطی و املاء الاستمارات، عینه التی تمت دراستها كانت من نساء مدینه یزد الواتی تتراوح اعمارهن من الواحده والخمسین حتى السابعه والخمسین باستخدام صیغه كوكران بلغت اربعمأه وثلاثه و اربعین شخصاً الذین تمّ اخذ العینه منهم خلال مرحلتین، تم اختیار مأتی و واحده و تسعین اماً و مأتی و واحده و تسعین فتاه عزباء لإستطلاع الرأی عن طریق ملأ الإستماره. النتائج تظهر اختلافاً فی استهلاك منتجات الثقافیه بین الفتیات و الأمهات. انّ نتائج تحلیل ریجریشن تظهر انّ متغیّری الجیل و رأس المال الثقافی تبیّن نسبه 14 بالمأه من مستطلعی الرأی من تغییرات الاستهلاك الثقافی. یبدو بشكل عام انّ استهلاك الثقافی للامّهات تمیل الى نمط الثقافی المتوسط النخب و استهلاك الثقافی للفتیات تمیل الى نمط الثقافی متوسط الكتل.
كلید واژه: کلیدواژه فارسی: تفاوت بین نسلی، سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، مصرف فرهنگی، نسل (کلیدواژه عربی: اختلاف بین الاجیال، نمط الحیاه،راس مال ثقافی،استهلاك الثقافی،الجیل)

لینک کمکی