بررسي عملکرد بلندمدت مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي سرباره فولاد کوره قوس الکتريکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عملکرد بلندمدت مخلوط هاي آسفالتي گرم حاوي سرباره فولاد کوره قوس الکتريکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي زيرساخت هاي حمل و نقل

تعداد صفحات :25

با توجه به اصل توسعه ی پایدار و نگرانی های زیست محیطی ناشی از آلودگی هوا و همچنین گسترش روزافزون پروژه های عمرانی و محدود بودن معادن سنگی، کاهش دمای ساخت مخلوط های آسفالتی و استفاده از مصالح جانبی به عنوان جایگزین مصالح سنگی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این پژوهش، عملکرد بلندمدت مخلوط های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد مورد بررسی قرار گرفته است. از سنگدانه های آهکی و سرباره ی فولاد کوره ی قوس الکتریکی به عنوان مصالح مصرفی و همچنین از ساسوبیت به عنوان ماده ی افزودنی ساخت آسفالت گرم استفاده شده است. با استفاده از 1.5 درصد ساسوبیت نسبت به وزن قیر، دمای ساخت و تراکم مخلوط های آسفالتی 20oC کاهش یافته است. برای شبیه سازی پیرشدگی کوتاه مدت و بلندمدت نمونه های آسفالتی به ترتیب از استانداردهای AASHTO R35 و AASHTO R30 استفاده گردیده است. ساسوبیت با استفاده از همزن معمولی و همزن برش بالا با قیر مخلوط شده و تست های سنتی و شارپ انجام شده روی آن ها حاکی از عدم حساسیت ساسوبیت نسبت به شرایط اختلاط می باشد. به منظور بررسی عملکرد نمونه های آسفالتی، از تست های مقاومت مارشال، مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم، حساسیت رطوبتی و خزش دینامیک استفاده شده است. در نهایت، رشد کمی نتایج هر کدام از نمونه ها نسبت به آسفالت داغ آهکی ارائه گردیده است. به طور کلی، استفاده از سرباره به عنوان جایگزین مصالح آهکی، حساسیت بیشتر مخلوط های آسفالتی نسبت به پیرشدگی را موجب شده است. همچنین، نمونه های آسفالتی داغ در مقایسه با مخلوط های آسفالتی گرم، نسبت به پیرشدگی از حساسیت بیشتری برخوردار می باشند. با توجه به این که مخلوط های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی، نسبت به سایر مخلوط های آسفالتی، عملکرد کوتاه مدت و بلندمدت بهتری از خود نشان داده اند، استفاده از آن ها توصیه می گردد.
كلید واژه: آسفالت گرم، ساسوبیت، سرباره فولاد، پیرشدگی، عملکرد بلندمدت

لینک کمکی