طراحي و ساخت مبلمان راحتي منزل با رعايت اصول ارگونومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و ساخت مبلمان راحتي منزل با رعايت اصول ارگونومي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارگونومي

تعداد صفحات :9

مقدمه: این بررسی با استفاده از داده های انسانی جامعه ی آماری مورد مطالعه و هچنین در نظر گرفتن داده های تن سنجی تحقیقات مشابه، به فرایند طراحی مبلمان از دیدگاه ارگونومی پرداخته تا با رعایت اصول ارگونومیکی و طراحی محصول، شکل و حالت بدن در وضعیت صحیح قرار گیرد و قسمت هایی از بدن که نیاز به تکیه گاه دارند، مورد حمایت قرار گیرند.روش کار: در این تحقیق داده های آنتروپومتریکی 150 مرد و 110 زن از ساکنین استان های قزوین و زنجان در محدوده سنی 35-25 سال اندازه گیری گردید. سپس محاسبات لازم انجام و یک نمونه مبل نیز بر اساس ابعاد به دست آمده، جهت ارزیابی کاربران، ساخته شد.یافته ها: با تجزیه و تحلیل ابعاد اندازه گیری شده همچنین نتایج ارائه شده در تحقیقات داخلی مشابه، با نرم افزار SPSS، و تلفیق آنها با اصول ارگونومیکی، ابعاد بهینه مبل راحتی به همراه کلیه زوایا برای بزرگسالان ایرانی محاسبه و در نهایت با ابعاد مبلمان موجود در بازار مقایسه، همچنین نظر تعدادی از کاربران اخذ گردید.نتیجه گیری: ارتفاع و عرض نشیمنگاه و ارتفاع پشتی به ترتیب 37، 57 و 62 سانتی متر و زاویه پشتی با سطح نشیمنگاه 105 درجه و شیب سطح نشیمنگاه 5 درجه پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: آنتروپومتری، ارگونومی، مبل راحتی، طراحی

لینک کمکی