مقايسه تجربي و عددي ميزان تشعشع دريافتي خورشيد بر يك سقف گنبدي شكل با يک سقف مسطح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه تجربي و عددي ميزان تشعشع دريافتي خورشيد بر يك سقف گنبدي شكل با يک سقف مسطح :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مدل سازي در مهندسي

تعداد صفحات :13

استفاده از سقف های گنبدی برای كاهش بار برودتی ساختمان ها از شاهكارهای مهندسی مكانیك در ایران است. در این پژوهش میزان تشعشع دریافتی خورشید روی سقف گنبدی و مسطح به صورت تجربی و عددی اندازه گیری و مقایسه شده است. اندازه گیری در روزهای پانزدهم هر ماه شمسی از طلوع تا غروب آفتاب و به فاصله یك ساعت انجام گرفته است. برای اندازه گیری تجربی تشعشع روی سقف گنبدی از یك مدل گنبدی شكل با مقیاس 10/1 گنبد مدرسه مصلی یزد استفاده و اطلاعات از سیزده نقطه روی آن استخراج شده است. گنبد دارای سه مدارB ، A و C بوده كه مدار A با افق زاویه 30 درجه، مدار B زاویه 50 درجه و مدار C زاویه 90 درجه تشكیل می دهند. در هر مدار چهار نقطه اندازه گیری در چهار جهت اصلی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهند كه میزان تشعشع كل دریافتی، بر مبنای واحد سطح قاعده سقف گنبدی، برای سقف مسطح از گنبدی بیشتر است. همچنین بیشینه مقدار تشعشع در فصول گرم، برای سقف گنبدی در جهت شرق و در فصول سرد در جهت جنوب قرار دارد. همچنین كمترین میزان تشعشع در طول سال مربوط به جهت شمال است. بیشترین تشعشع دریافتی در جهت شرق مربوط به زمانهای اولیه صبح می باشد، حال آنكه در جهت غرب در بعدازظهر تشعشع خورشید بیشینه مقدار خود را داراست. به علاوه برای سقف مسطح و گنبدی درجهت جنوب، بیشترین مقدار تشعشع دریافتی در زمانهای نزدیك به ظهر اتفاق می افتد، در حالیكه بیشترین تشعشع دریافتی در جهت شمال به زمانهای پیش از ظهر تمایل دارد.
كلید واژه: سقف گنبدی، سقف مسطح، تشعشع خورشید، بررسی تجربی و عددی

لینک کمکی