تحليل خزش اوليه کره نانو کامپوزيتي جدار ضخيم، تحت بارگذاري حرارتي، مغناطيسي و مکانيکي بر اساس مدل ويسکوالاستيک برگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل خزش اوليه کره نانو کامپوزيتي جدار ضخيم، تحت بارگذاري حرارتي، مغناطيسي و مکانيکي بر اساس مدل ويسکوالاستيک برگر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مكانيك سازه ها و شاره ها

تعداد صفحات :16

در این مقاله با استفاده از مدل برگر به بررسی تاریخچه تنش ها و کرنش های خزشی کره جدارضخیم نانوکامپوزیتی ساخته شده از پلی ایمید تقویت شده با نانو ذرات دی اکسید سیلیکون پرداخته شده است. بارگذاری کره، شامل میدان های یکنواخت حرارتی و مغناطیسی به همراه فشار هیدرواستاتیک داخلی می باشد. با استفاده از روابط الاستیسیته، معادله ساختاری حاکم بر مساله به دست می آید. حل این معادله با در نظر گرفتن شرایط مرزی مکانیکی، در لحظه صفر منجر به یافتن تنش ها وکرنش های ترموالاستیک می گردد. این تنش ها در مرحله ابتدایی حل خزش مساله مورد استفاده قرار می گیرند. با مشتق گیری زمانی از معادله حاکم بر مساله و استفاده از مدل ساختاری برگر و ارتباط بین این مدل و روابط پرانتل-روس، معادله دیفرانسیل جدید حاکم بر مساله در حالت خزشی حاصل می شود. حل این معادله با استفاده از روش عددی نرخ تنش، تاریخچه تنش ها وکرنش های خزشی را فراهم می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بیشترین مقدار تنش موثر و کرنش های خزشی در جداره داخلی کره اتفاق می افتد. همچنین مرحله اول خزش که تا حدود 1000 ثانیه به طول می انجامد با بیشترین سرعت تغییرات تنش ها و کرنش ها همراه بوده و بعد از این مرحله تنش ها و کرنش ها وارد مرحله پایدار شده و با سرعت تقریبا یکنواختی تغییر می نمایند.
كلید واژه: کره نانو کامپوزیتی، خزش اولیه، مدل برگر، تاریخچه تنش ها و کرنش ها

لینک کمکی