تحليل ترموديناميکي بازتواني نيروگاه بخار شهيد محمد منتظري اصفهان به روش گرمايش آب تغذيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل ترموديناميکي بازتواني نيروگاه بخار شهيد محمد منتظري اصفهان به روش گرمايش آب تغذيه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مكانيك سازه ها و شاره ها

تعداد صفحات :24

در این مقاله، بازتوانی نیروگاه شهید منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، سه طرح جداگانه پیشنهاد شده است که به ترتیب مبدل های فشار ضعیف، مبدل های فشار قوی و هر دو گروه مبدل ها با مبدل جدید جایگزین می شوند. از بازده های انرژی و اگزرژی، به عنوان توابع هدف استفاده شده است. برای انجام شبیه سازی از نرم افزار Cycle-Tempo استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در طرح جایگزینی کلیه گرمکن های آب تغذیه با دو مبدل بازیاب، بیشترین بازده اگزرژی حاصل می شود. در این حالت، توربین گاز مدل Westinghause-401 بهترین گزینه است که بازده های خالص انرژی و اگزرژی و توان تولیدی سیکل به ترتیب، 12.8، 13.1 و 42 درصد افزایش می یابند.
كلید واژه: نیروگاه شهید منتظری، بازتوانی گرمایش آب تغذیه، تحلیل ترمودینامیکی، بازده اگزرژی، cycle-tempo

لینک کمکی