بررسي شکل پذيري قاب هاي فولادي مهاربندي شده ضربدري واقع در دو دهانه مياني مجاور هم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شکل پذيري قاب هاي فولادي مهاربندي شده ضربدري واقع در دو دهانه مياني مجاور هم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :24

در این تحقیق برای ارزیابی شکل پذیری قاب های ساختمانی ساده توام با مهاربندهای ضربدری واقع در دو دهانه میانی مجاور هم، 16 قاب ساختمانی ساده توام با مهاربندهای هم گرای معمولی و 16 قاب ساختمانی ساده توام با مهاربندهای هم گرای ویژه مورد مطالعه قرار گرفته است. در قاب های مهاربندی شده ضربدری معمولی، با وجود آن که در اکثر قاب ها، سازه تغییر مکان هدف را تجربه نمی نماید، لیکن به دلیل بالاتر بودن سطح نیروهای طراحی این نوع قاب ها، شکل پذیری مورد نیاز تامین می شود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که ضریب رفتار پیشنهاد شده در ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران (R=5.5) برای مهاربندهای ضربدری ویژه منطقی تر از ضریب رفتار پیش بینی شده در آئین نامه ASCE7 (R=6) است. بر اساس نتایج این تحقیق، ضریب رفتار قاب های مهاربندی شده ضربدری ویژه و دارای زمان تناوب محاسباتی بیش از یک ثانیه (حدودا بالای 10 طبقه)، برابر 5 پیشنهاد می شود.
كلید واژه: ضریب کاهش شکل پذیری، مهاربندهای همگرا، تحلیل بارافزون، تغییر مکان هدف، ضریب رفتار

لینک کمکی