مديريت انتخاب مجدد سلول در نسل هاي مختلف شبكه هاي سلولي مبتني بر 3GPP و تحليل دو چالش يك اپراتور داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مديريت انتخاب مجدد سلول در نسل هاي مختلف شبكه هاي سلولي مبتني بر 3GPP و تحليل دو چالش يك اپراتور داخلي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :25

در بحث مدیریت منابع رادیوئی نسل های مختلف شبكه های سلولی، عملكرد تلفن همراه در وضعیت بیكار و چگونگی انجام فرایند های انتخاب سلول و انتخاب مجدد سلول اهمیت دارد. در این مقاله بر اساس آخرین استانداردهای 3GPP و به صورت كاربردی پارامترهای موثر در انتخاب سلول و انتخاب مجدد سلول در محدوده شبكه های سلولی نسل دوم تا چهارم و نواحی همپوشانی آن ها مورد بررسی قرار می گیرند. سپس عملكرد تلفن همراه در مرز بین سلول شبكه خانگی با شبكه رومینگ و استفاده از قابلیت «شبكه تلفن همراه معادل» بررسی می-شود. درنهایت به دو مساله موجود در شبكه اپراتور همراه اول پرداخته می شود. مساله اول مربوط به مشكل محدودیت انتخاب سلول بهینه در مرز بین شبكه همراه اول و شبكه تلفن همراه روستایی است و مساله دوم مربوط به مشكل هدایت خودكار تلفن همراه مشتركین اپراتور همراه اول به شبكه نسل سه در مقایسه با شبكه ایرانسل در برخی از مناطق تحت بررسی است. در این مقاله راهكارهایی جهت حل این مشكلات ارائه و نتایج اقدامات عملی بیان می شوند.
كلید واژه: شبكه های سلولی، انتخاب مجدد سلول، GERAN ،UTRAN ،EUTRAN، رومینگ، شبكه تلفن همراه معادل، مدیریت منابع رادیوئی

لینک کمکی