روشي كارا براي پياده سازي موازي الگوريتم دسته بندي بسته درخت سلسله مراتبي بر روي واحد پردازش گرافيكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن روشي كارا براي پياده سازي موازي الگوريتم دسته بندي بسته درخت سلسله مراتبي بر روي واحد پردازش گرافيكي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :21

دسته بندی بسته ها، پردازشی اساسی در پردازنده های شبكه ای است. در این فرآیند، بسته های ورودی از طریق تطبیق با مجموعه ای از فیلترها به جریان های مشخص طبقه بندی می شوند. پیاده سازی های نرم افزاری الگوریتم های دسته بندی با وجود هزینه كم تر و توسعه پذیری بیش تر نسبت به پیاده سازی های سخت افزاری، سرعت پایین تری دارند. در این مقاله، از قابلیت پردازش موازی پردازنده های گرافیكی برای تسریع الگوریتم درخت سلسله مراتبی دسته بندی بسته ها، استفاده نموده و سناریوهای متفاوتی را بر اساس معماری حافظه های سراسری و اشتراكی آن ها پیشنهاد می نماییم. نتایج پیاده سازی این سناریوها، ضمن تایید پیچیدگی های زمانی و حافظه ای محاسبه شده، نشان می دهد كارایی سناریوهایی كه مجموعه فیلتر را به صورت زیردرخت هایی كوچك تر یا مساوی حافظه اشتراكی تقسیم و به آن كپی می كنند كم تر از سناریویی است كه كل ساختار داده را در حافظه سراسری نگه می دارد. كارایی این سناریوها، با كاهش تعداد زیردرخت ها و فیلترهای تكراری افزایش می یابد علاوه بر این، سناریویی كه بتواند درخت سلسله مراتبی و مجموعه فیلترهای متناظر را، بدون افراز در حافظه اشتراكی جای دهد برترین سناریو است. نتایج آزمـایش نـشان می دهد كه نرخ گذرداد حاصله در این سناریو نسبت به روش های موجود بر روی یك GPU یكسان تا 2.1 برابر بهبود می یابد.
كلید واژه: دسته بندی بسته ، الگوریتم درخت سلسله مراتبی، واحد پردازش گرافیكی، كودا، سلسله مراتب حافظه، پیچیدگی، كارایی

لینک کمکی