تعيين خصوصيات ديناميکي سازه ها با استفاده از دستگاه جي پي اس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين خصوصيات ديناميکي سازه ها با استفاده از دستگاه جي پي اس :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :18

خصوصیات دینامیکی سازه ها (فرکانس های طبیعی ارتعاش، شکل مود ها و نسبت های میرایی)، نقش تعیین کننده ای در تبیین رفتار سازه ها در برابر بارگذاری های لرزه ای دارند. در این تحقیق خصوصیات دینامیکی یک سازه سه طبقه (فرکانس های طبیعی ارتعاش و مقادیر نسبت های میرایی) به روش آزمایش ارتعاش آزاد مورد مطالعه قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از اعمال یک جابجایی اولیه در سازه انجام شد و پاسخ آن توسط یک دستگاه جی پی اس اندازه گیری گردید. نتایج حاصل برای تعیین فرکانس های طبیعی با استفاده از دستگاه جی پی اس تطابق خوبی با نتایج حاصل از روش تحلیلی داشت. به عنوان مثال در یکی از آزمایش ها، فرکانس های طبیعی سازه در جهت x، با استفاده از جی پی اس و روش تحلیلی، به ترتیب برابر 1.07 و 0.93 هرتز به دست آمد. نتایج نشان می دهد، استفاده از جی پی اس روش خوبی برای اندازه گیری فرکانس های طبیعی سازه است. در این تحقیق مقادیر به دست آمده برای نسبت های میرائی بسیار کم بوده است که می تواند ناشی از سختی و جرم پائین سازه مورد آزمایش باشد.
كلید واژه: خصوصیات دینامیکی سازه ها، فرکانس طبیعی، زمان تناوب، نسبت میرایی، آزمایش ارتعاش آزاد، جی پی اس

لینک کمکی