برنامه ريزي توليد شبکه اي در حضور عوامل نامطلوب- رويکرد تحليل پوششي داده هاي فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برنامه ريزي توليد شبکه اي در حضور عوامل نامطلوب- رويکرد تحليل پوششي داده هاي فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)

تعداد صفحات :24

در دهه های اخیر، برنامه ریزی تولید به عنوان یکی از مهم ترین کارکردها در دستیابی به اهداف سازمانی، مورد مطالعات بسیاری قرار گرفته است. به تازگی، تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان رویکردی اثربخش در ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیرنده، در ارایه ی برنامه های تولید در قالب تخصیص منابع و هدف گذاری، به کار گرفته شده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری موجود در زمینه ی برنامه ریزی تولید مبتنی بر DEA، به ارایه ی یک مدل برنامه ریزی تولید شبکه ای، پرداخته است که درجه ی بزرگی واحدها را در برنامه ریزی مورد توجه قرار می دهد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اندازه گیری داده های تولید به طور دقیق امکان پذیر نیست، تئوری عدم قطعیت نقش مهمی در برنامه ریزی تولید ایفا می کند؛ بنابراین، سهم اصلی این تحقیق در توسعه ی مطالعات قبلی، ارایه ی یک رویکرد مبتنی بر DEA شبکه ای فازی برای هدف گذاری در یک محیط تصمیم گیری متمرکز است، با این شرط که تقاضای دوره ی بعد غیرقطعی باشد. مدل جدید ارایه شده به طور همزمان خروجی های مطلوب و نامطلوب را مورد ملاحظه قرار می دهد. برای نمایش کاربرد مدل پیشنهادی، از مجموعه داده های واقعی 13 واحد تولیدی در استان گیلان استفاده شده است. نتایج حاکی از مفید بودن مدل ارایه شده می باشد.
كلید واژه: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، برنامه ریزی تولید، منطق فازی، خروجی نامطلوب، شبکه دو مرحله ای

لینک کمکی