بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک (ياددشت پژوهشي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر مولفه قائم زلزله بر ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازک (ياددشت پژوهشي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي عمران (دانشکده مهندسي)

تعداد صفحات :21

خرابی ناشی از زلزله های نرثریدج و کوبه، حاکی از اثرات تعیین کننده مولفه قائم زلزله نسبت به مولفه افقی آنها بود. از طرفی دیوار برشی فولادی با ورق نازک یکی از سیستم های مقاوم نسبتا جدید بوده است که تاکنون رفتار آن تحت مولفه قائم زلزله بررسی نشده است. بر این اساس در این مقاله اثرات مولفه قائم بر پاسخ های لرزه ای، همانند تغییر مکان و برش طبقات و نیروهای ستون ها و تیرها با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی تحت چندین نگاشت مولفه های افقی و قائم مختلف در قاب های 3، 10 و 20 طبقه بررسی شده است. نتایج تحلیل ها، نشان می دهد مولفه قائم زلزله تاثیر قابل توجهی بر پاسخهای لرزه ای دیوارهای برشی فولادی دارد.
كلید واژه: دیوار برشی فولادی با ورق نازک، مولفه قائم زلزله، تحلیل دینامیکی غیرخطی، پاسخ های لرزه ای

لینک کمکی