طراحي و ساخت ريزتراشه بلوغ آزمايشگاهي تخمك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و ساخت ريزتراشه بلوغ آزمايشگاهي تخمك :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز)

تعداد صفحات :14

در این مقاله، با استفاده از فناوری ریزسیال به طراحی و ساخت ریزتراشه ای برای استفاده در فناوری كمك باروری و به طور خاص جهت بلوغ آزمایشگاهی تخمك پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزار COMSOL به بررسی و شبیه سازی ایده مطرح شده پرداخته و شكل هندسی بهینه به دست آورده شده است. پس از آن پروسه ساخت بهینه جهت ساخت ریزتراشه طراحی شده با استفاده از روش لیتوگرافی نرم بیان شده است. در ضمن نمونه ریزتراشه پلیمری از جنس پلیمر الاستومر PDMS در آزمایشگاه ریزساخت پیاده سازی گردیده و نمونه ها در چند مرحله در آزمایشگاه تحقیقات ناباروری تحت بررسی قرار گرفته و ایرادات موجود در این ریزتراشه شناسایی و مرتفع گردیده است. مقایسه نتایج نمونه های بلوغ یافته در ریزتراشه فوق با موارد تكوین یافته به روش استاندارد IVM بهبود قابل توجهی را نشان می دهد. یكی از نتایج بسیار مثبت به دست آمده، حذف سلول های پوششی از جداره خارجی تخمك ها همزمان با تكوین آن ها و بدون هرگونه دخالت فیزیكی و تزریق آنزیم های گران قیمت است كه باعث كاهش تنش های وارد بر تخمك ها و نیز هزینه تمام شده هر سیكل IVM می شود.
كلید واژه: فناوری كمك باروری، فناوری ریز سیال، بلوغ آزمایشگاهی، تخمك

لینک کمکی