بهبود کارايي ردياب ستاره با استفاده از فيلتر انتساب داده احتمالاتي مشترک، به منظور تعيين وضعيت دقيق اجسام پرنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهبود کارايي ردياب ستاره با استفاده از فيلتر انتساب داده احتمالاتي مشترک، به منظور تعيين وضعيت دقيق اجسام پرنده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري فضايي

تعداد صفحات :13

با توجه به کاربرد وسیع ماهواره ها و فضاپیماها در زمینه های مختلف، برای انجام ماموریت ها لازم است آنها بصورت دقیق و به طور خودکار تحت کنترل قرار بگیرند. یکی از پارامترهایی که در کنترل ماهواره یا فضاپیما مطرح می گردد تعیین وضعیت است. ردیاب ستاره یکی از سامانه های است که کاربرد وسیعی در تعیین وضعیت دارد. عملیات تعیین وضعیت در ردیاب ستاره مبتنی بر تصویربرداری از فضای اطراف ردیاب و شناسایی ستارگان موجود در تصویر است. برای این منظور الگوریتم های متفاوتی طراحی شده است. نقطه ضعف اغلب این الگوریتم ها این است که عمدتا، در عملیات تخمین موقعیت ستاره و تخمین وضعیت ماهواره به مشاهدات اکتفا می کنند. از آنجا که مشاهدات اغلب آغشته به نویز هستند این مساله بر کیفیت تعیین وضعیت تاثیرگذار است. در این مقاله، با استفاده از روش های ردیابی راه حلی برای این مشکل ارائه می شود. الگوریتم های ردیابی مبتنی بر فیلتر کالمن دارای کیفیت خوبی برای تخمین موقعیت هستند. الگوریتم پیشنهادی با استفاده ازیکی از این الگوریتم ها با نام الگوریتم انتساب داده احتمالاتی مشترک، ردیابی را انجام می دهد و نتایج تخمین وضعیت با نتایج تخمین وضعیت حاصل از روش SNA که یکی از معروف ترین الگوریتم ها موجود است مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده بهبود در عملکرد تعیین وضعیت است.
كلید واژه: تعیین وضعیت، ردیاب ستاره، الگوریتم پیرآمید، الگوریتم روش همسایه ستاره (SNA)، فیلتر انتساب داده احتمالاتی مشترک

لینک کمکی