طراحي و پياده سازي کنترل پسگام-مد لغزشي وضعيت ماهواره در بستر تست پردازشگر در حلقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي و پياده سازي کنترل پسگام-مد لغزشي وضعيت ماهواره در بستر تست پردازشگر در حلقه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري فضايي

تعداد صفحات :14

در این مقاله، یک الگوریتم کنترل وضعیت مقاوم، مبتنی بر روش کنترل پسگام- مد لغزشی برای یک ماهواره با استفاده از چهار چرخ عکس العملی با ساختار هرمی طراحی شده است. پایداری مجانبی الگوریتم ارائه شده با کمک تئوری لیاپانوف در حضور دینامیک چرخ عکس العملی اثبات شده است. سپس یک بستر تست پردازشگر در حلقه کم هزینه و بلادرنگ به منظور ارزیابی عملکرد کنترلر وضعیت طراحی شده، ساخته شده است. این بستر توانایی ارزیابی بلادرنگ کنترل وضعیت پسگام- مد لغزشی را دارد. در این بستر، مدل سازی بلادرنگ دینامیک ماهواره، اغتشاشات محیطی وارد بر آن و مدل دقیق چرخ های عکس العملی در کامپیوتر شبیه ساز انجام شده و الگوریتم کنترل وضعیت طراحی شده برای تحقق ماموریت ماهواره، به صورت زمان حقیقی بر روی الکترونیک وضعیت پیاده سازی و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
كلید واژه: چرخ عکس العملی، کنترل پسگام، کنترل وضعیت ماهواره، مدلغزشی، مدل سازی بلادرنگ، پردازشگر در حلقه

لینک کمکی