بررسي تجربي پارامترهاي يك بال زن در پرواز ايستا بر عملكرد آيروديناميكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تجربي پارامترهاي يك بال زن در پرواز ايستا بر عملكرد آيروديناميكي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي)

تعداد صفحات :16

در این تحقیق، تاثیر دامنه بال زنی یك بال زن، هم زمان با اثر انعطاف پذیری بال، بر عملكرد آیرودینامیكی آن، بررسی شده است. برای این هدف، یك مكانیزم بال زن با بال پوسته ای انعطاف پذیر و یك سامانه اندازه گیری نیروی پیشران طراحی و ساخته شد. در این آزمایش ها، در گستره ای از فركانس ها و دامنه های بال زنی برای دو نمونه بال با انعطاف پذیری متفاوت از نظر خمشی و پیچشی، نیروی پیشران تولیدی و توان مصرفی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش دامنه بال زنی، میزان نیروی پیشران تولیدی، افزایش می یابد، كه البته برای دو پوسته بال با ضخامت مختلف متفاوت است.
كلید واژه: دامنه بال زنی، نیروی پیشران، انعطاف پذیری، فركانس بال زنی

لینک کمکی