بررسي اثر محرك پيزوالكتريك بر رفتار كمانش و ارتعاشي تيرهاي اويلر- برنولي تحت نيروي محوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر محرك پيزوالكتريك بر رفتار كمانش و ارتعاشي تيرهاي اويلر- برنولي تحت نيروي محوري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي)

تعداد صفحات :16

استفاده از لایه های پیزوالكتریك تاثیر قابل ملاحظه ای بر رفتار ارتعاشی و ظرفیت باربری سازه ها دارد. به منظور استفاده بهینه از مواد پیزوالكتریك می توان به جای لایه سرتاسری از وصله های پیزوالكتریك استفاده كرد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر وصله های پیزوالكتریك و شرایط مرزی بر رفتار كمانش و ارتعاشی تیر اویلر-برنولی تحت بار محوری می باشد. تاثیر تنش های اعمالی از طرف وصله های پیزوالكتریك با استفاده از تابع هوی ساید در معادلات حركت اعمال شده و با استفاده از روش گالركین، معادله مشخصه حاكم بر رفتار ارتعاشی سیستم استخراج شده است. نتایج نشان می دهد كه فركانس های طبیعی و بار بحرانی تیر به ولتاژ، طول و موقعیت وصله های پیزوالكتریك و هم چنین نیروی محوری بستگی دارد كه این تاثیرات با استفاده از نمودارهای مناسبی ارائه و مورد بحث قرار داده شده است. نتایج نشان می دهد كه وصله های پیزوالكتریك واقع در وسط تیر بیشترین تاثیر را بر روی فركانس های طبیعی و ظرفیت كمانش تیر دارند.
كلید واژه: تیر اویلر- برنولی، فركانس طبیعی، نیروی محوری، بار بحرانی كمانش، وصله پیزوالكتریك

لینک کمکی