تحليل کمانش صفحات کامپوزيتي تقويت شده با توزيع تابعي نانولوله هاي کربني با استفاده از تکنيک بار نموي و روش آزادسازي ديناميکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل کمانش صفحات کامپوزيتي تقويت شده با توزيع تابعي نانولوله هاي کربني با استفاده از تکنيک بار نموي و روش آزادسازي ديناميکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روش هاي عددي در مهندسي (استقلال)

تعداد صفحات :24

در این مقاله، رفتار کمانش صفحات کامپوزیتی تقویت شده با چیدمان های گوناگون توزیع تابعی نانولوله های کربنی در راستای ضخامت صفحه مورد بررسی قرار گرفته است. کلیه معادلات حاکم به صورت نموی و بر اساس تئوری برشی مرتبه اول صفحات و کرنش های غیرخطی فون کارمن به دست آمده است. به منظور تعیین بار بحرانی کمانش، بار محوری به صورت نموی به صفحه اعمال می گردد و دستگاه معادلات تعادل به کمک روش آزادسازی دینامیکی برای به دست آوردن بار بحرانی کمانش حل می شود. مطالعه پارامتری برروی اثرات کسر حجمی نانولوله ها، نوع چیدمان نانولوله ها، نسبت عرض به ضخامت و نسبت های ابعادی صفحه نانوکامپوزیتی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که استفاده از توزیع تابعی به طور قابل توجهی باعث افزایش بار بحرانی کمانش می شود.
كلید واژه: کمانش، صفحات نانوکامپوزیتی، نانولوله های کربنی، روش آزادسازی دینامیکی

لینک کمکی