بررسي ساختار بلوري 4- (4H- 4، 2، 1-تري آزول-4- ايل) فنل تهيه شده به روش گرمابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ساختار بلوري 4- (4H- 4، 2، 1-تري آزول-4- ايل) فنل تهيه شده به روش گرمابي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :8

ساختار 4- (4-H4، 2، 1-تری آزول-4-ایل) فنل (ساختار I) یک ترکیب تری آزول آروماتیک است که از واکنش دی فرمیل هیدرازین و پارا آمینو فنل در حلال دی متیل فرم آمید در شرایط گرمابی تهیه شد. شناسایی ترکیب مورد نظر با استفاده از روش های طیف سنجی فروسرخ (FT-IR)، تشدید مغناطیسی هسته (NMR)، تجزیه عنصری و پراش پرتو ایکس تک بلور انجام شد، و اطلاعات بلورشناسی برای این ترکیب در298K جمع آوری شدند. این ترکیب در سیستم بلوری راست گوشه، گروه فضایی pbca و با هشت مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای سلول واحد آن عبارت اند از a=10.9373(15)، b=7.4539(10) و c=18.530(3). مقدار نهایی R1 و wR2 برای 1328 بازتابش مستقل به ترتیب عبارتند از 0.0682 و 0.1361. در ساختار این ترکیب انواع برهم کنش های ابرمولکولی مانند پیوندهای هیدروژنی و انباشتگی های p-p دیده می شوند. این برهم کنش ها نقش مهمی در خود انباشتی ساختار و گسترش شبکه سه بعدی در سیستم بلوری دارد.
كلید واژه: تری آزول فنل، راست گوشه، پراش پرتو ایکس تک بلور، برهم کنش های ابرمولکولی

لینک کمکی