ارايه مدل ترکيبي فرايند تحليل شبکه و برنامه ريزي آرماني سفارش دهي به تامين کنندگان در زنجيره تامين با حداقل انحرافات (مورد مطالعه شرکت ايران خودرو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارايه مدل ترکيبي فرايند تحليل شبکه و برنامه ريزي آرماني سفارش دهي به تامين کنندگان در زنجيره تامين با حداقل انحرافات (مورد مطالعه شرکت ايران خودرو) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)

تعداد صفحات :18

تصمیم گیری برای گزینش و تخصیص سفارش به تامین کنندگان در زنجیره تامین به عنوان یکی از مهم ترین مباحث در این زنجیره مطرح می شود و در برگیرنده ی عوامل زیادی است که گاهی در تعارض با یکدیگر هستند. در این مقاله روش تحلیل عاملی تاییدی برای شناسایی معیارهای اساسی در گزینش تامین کنندگان به کار گرفته شد، هم چنین از روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه برای رتبه بندی تامین کنندگان استفاده شد. علاوه بر این از روش برنامه ریزی آرمانی عدد صحیح برای هدف گذاری تمامی عوامل ملموس و غیرملموس و هم چنین مقادیر کمی و کیفی سطوح زنجیره تامین استفاده گردید. کاهش هزینه خرید و حمل و نقل، کاهش زمان انتظار تا دریافت سفارش، افزایش کیفیت محصول و... به عنوان آرمان های این مقاله لحاظ گردیده است، هم چنین سیاست شرکت مبنی بر کاهش تعداد تامین کنندگان و تعیین میزان سفارش به تامین کنندگان بود که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مدل مد نظر شرکت، سفارش دهی به تامین کنندگان صورت گرفت و در نهایت تحلیل حساسیتی بر روی محدودیت های اساسی شرکت انجام شد.
كلید واژه: برنامه ریزی آرمانی، روش دیمتل، روش فرایند تحلیل شبکه، زنجیره تامین

لینک کمکی