بررسي ناهمسانگردي مغناطيسي در ميکروسيم هاي کبالت پايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ناهمسانگردي مغناطيسي در ميکروسيم هاي کبالت پايه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :10

در این پژوهش، ناهمسانگردی مغناطیسی سیم کبالت پایه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مغناطیس سنج ارتعاشی برداری (VVSM) استفاده شد که می تواند مولفه های مغناطش در راستای طولی و عرضی را همزمان اندازه گیری کند. میدان مغناطیسی با زوایای مختلف نسبت به محور سیم اعمال شد و مغناطش، همزمان در دو راستای X و Y اندازه گیری شد. با افزایش زاویه اعمال میدان و راستای سیم، مولفه مغناطش در راستای X کاهش و برعکس مولفه مغناطش در راستای Y افزایش را نشان داد. نتایج به دست آمده، با توجه به ساختارهای مغناطیسی غیر معمول حوزه های سیم، توضیح داده شد.
كلید واژه: ناهمسانگردی مغناطیسی، ساختار میدان، سیم بی شکل کبالت پایه، مغناطیس سنج ارتعاشی برداری (VVSM)

لینک کمکی