ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث تونل هاي شهري -مطالعه موردي: تونل بزرگراه حكيم در محدوده پارك جنگلي چيتگر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي تاثيرات اجتماعي احداث تونل هاي شهري -مطالعه موردي: تونل بزرگراه حكيم در محدوده پارك جنگلي چيتگر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :13

ارزیابی اجتماعی، فرآیند تهیه چارچوب برای اولویت بندی، جمع آوری، تحلیل و دسته بندی اطلاعات اجتماعی و مشاركت در طراحی و ارائه عملیات توسعه شهری است. پیامدهای پیش بینی نشده پروژههای توسعه شهری میتوانند منافع و مزایای این پروژه ها را به شدت كاهش دهند و از همین جا است كه ارزیابی تاثیرات اجتماعی اهمیت می یابد. از آنجایی كه این موضوع در پروژه های عمرانی كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته است، در تحقیق حاضر ارزیابی پیامدهای اجتماعی پروژه احداث تونل بزرگراه حكیم در كلان شهر تهران به روش ماتریس سریع مورد بررسی قرار گرفته است. در این روش به هر یك از پیامدهای طرح بر حسب تاثیرشان بر محیط اجتماعی امتیاز داده شده است كه در نهایت ارزیابی بر مبنای این امتیازات انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بیشترین امتیاز منفی پیامد فعالیت های فاز ساختمانی پروژه بر محیط اجتماعی و فرهنگی، مربوط به پارامتر ترافیك با شدت كم می باشد. امتیاز پیامدهای پروژه در فاز بهره برداری بر محیط اجتماعی و فرهنگی 74+ به دست آمد كه بیشترین اثر مثبت مربوط به كاهش ترافیك با شدت زیاد است.
كلید واژه: ارزیابی تاثیرات اجتماعی، پارك جنگلی چیتگر، تونل شهری

لینک کمکی