شناسايي معيارهاي انتخاب پيمانکاران جزء در شرکت هاي پيمانکاري ساختماني با رويکرد نوين استفاده از مدل کانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي معيارهاي انتخاب پيمانکاران جزء در شرکت هاي پيمانکاري ساختماني با رويکرد نوين استفاده از مدل کانو :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :14

در بسیاری از پروژه ها پیمانکاران نقش مدیریتی را اجرا می کنند و پیمانکاران جز مسوولیت های اجرایی پیمانکار اصلی را به عهده می گیرند. نتیجتا، مدیریت پیمانکاران جز یکی از مهمترین موضوعات در برنامه های مدیریت پروژه می باشد. این تحقیق قصد دارد تا در خصوص معیارهای انتخاب پیمانکاران جز تحقیقاتی را ارائه دهد. در این مقاله از مدل کانو برای تقسیم بندی کردن معیارها به سه گروه الزامی، تک بعدی و جذاب استفاده شده است. پرسشنامه کانو در بین بهترین شرکت های پیمانکاری اصلی در شهر تهران توزیع شد و نتایج براساس روش میانگین موزون حاصل گردید. مهمترین خروجی این مقاله ارائه یک تقسیم بندی واقع بینانه از معیارهای انتخاب پیمانکاران جز در ایران می باشد.
كلید واژه: مدیریت پیمانکاران جزء، مدل کانو، پرسشنامه کانو، پیمانکار

لینک کمکی