بررسي اندركنش سيستم نگهداري تونل ها با محيط اطراف تحت بارگذاري لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اندركنش سيستم نگهداري تونل ها با محيط اطراف تحت بارگذاري لرزه اي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :16

امروزه با پیشرفت فن آوری، امكان طراحی و ساخت دقیق تر سازه های زیرزمینی فراهم شده است. با این وجود، آنالیز سازه های زیرزمینی به دلیل اندركنش با محیط نامحدود خاكی یا سنگی اطراف، بسیار پیچیده بوده و نسبت به دیگر سازه ها تحقیقات كمتری بر روی آن ها صورت گرفته است. در كشور لرزه خیزی همچون ایران برای پیشگیری از پیامدهای ناگوار در اثر زلزله بایستی بررسی و مطالعات جدی تری بر روی رفتار دینامیكی این قبیل سازه ها انجام داد. در این مقاله ابتدا دو روش تحلیلی برای بررسی رفتار فضای زیرزمینی تحت بار لرزه ای ارائه شده است. سپس پاسخ پوشش یكپارچه تحت شرایط لغزش كامل و بدون لغزش با استفاده از روش های تحلیلی و عددی با در نظر گرفتن اندركنش پوشش و محیط اطراف بررسی شده است. نتایج نشان دادند كه تنش ها در پوشش یكپارچه در شرایط بدون لغزش تا 2.7 برابر بیشتر از شرایط لغزش كامل است. همچنین مقدار كرنش های پوشش یكپارچه در حالت لغزش كامل بیشتر است. نتایج روش عددی نیز مطابقت خوبی با روش های تحلیلی داشتند.
كلید واژه: اندركنش سیستم نگهداری، بارگذاری لرزه ای، لغزش كامل و بدون لغزش، تونل، بارگذاری زلزله

لینک کمکی