بررسي خرابي پيشرونده در قاب هاي خمشي فولادي با پلان L شکل به کمک آناليز حساسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي خرابي پيشرونده در قاب هاي خمشي فولادي با پلان L شکل به کمک آناليز حساسيت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :17

خرابی پیشرونده به گسترش یک آسیب موضعی اولیه در درون سازه اطلاق می شود. به دنبال آسیب موضعی در اثر حذف یک یا چند عضو باربر، خرابی به صورت زنجیره ای در سازه گسترش می یابد و باعث خرابی بخشی از سازه یا کل سازه می گردد. در بحث خرابی پیشرونده تعیین المانی که بیشترین پتانسیل ایجاد خرابی پیشرونده را دارا می باشد، اهمیت دارد، زیرا با تقویت این المان می توان عملکرد سازه را بهبود بخشید. در این مقاله به بررسی موقعیت ستون بحرانی در پلان L شکل پرداخته شده است. برای این منظور سازه های 10، 15 و 20 طبقه به صورت سه بعدی مدلسازی شده اند. برای تعیین المان کلیدی در این نوع پلان ها، ستون ها در موقعیت های مختلف حذف شده و سازه ها تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی افزاینده قائم قرار گرفته اند. بر اساس مقادیر ظرفیت باربری سازه، شاخص حساسیت محاسبه شده و المانی که بیشترین مقدار شاخص حساسیت را دارا باشد به عنوان المان کلیدی در خرابی پیشرونده تعیین می شود. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان می دهند که در پلان L شکل، ستون مرکزی بحرانی ترین ستون در خرابی پیشرونده می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در سازه هایی با ارتفاع بیشتر، حذف ستون می تواند شرایط بحرانی تری از نظر خرابی پیشرنده به وجود آورد.
كلید واژه: خرابی پیشرونده، تحلیل بار افزاینده قائم، شاخص حساسیت، حذف ستون، المان کلیدی

لینک کمکی