تشخيص عيوب ظاهري و درجه بندي گوجه فرنگي با استفاده از فناوري ماشين بينايي و شبکه هاي عصبي- فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشخيص عيوب ظاهري و درجه بندي گوجه فرنگي با استفاده از فناوري ماشين بينايي و شبکه هاي عصبي- فازي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :14

از مهمترین فرآیندها در بسته بندی و نگهداری محصولات کشاورزی عملیات دسته بندی بوده که پردازش تصویر یکی از ابزارهای کاربردی در زمینه فن آوری های پس از برداشت است. هدف از پژوهش حاضر به دست آوردن الگوریتمی برای تشخیص عیوب ظاهری و درجه بندی محصول گوجه فرنگی و ارائه سامانه کارآمد در این زمینه است، برای سادگی این فرآیند، از شبکه های فازی عصبی موسوم به ANFIS استفاده شده است که در عین سادگی کار و تنظیم کردن، دقتی همپای شبکه های عصبی را به ارمغان می آورد. پس از عکس برداری از گوجه فرنگی های تهیه شده، این نمونه ها توسط فرد خبره در 8 دسته از لحاظ رسیدگی و اندازه و سلامت یا خرابی دسته بندی شدند. ویژگی های ابعادی و رنگی تصاویر گرفته شده از این نمونه ها با استفاده از فن آوری ماشین بینایی و الگوریتم های طراحی شده به دست آمد و به سامانه ANFIS سپرده شد که در نهایت دسته بندی در سه سطح اولیه و یک سطح نهایی انجام گردید. سه سطح اولیه عبارت بودند از درجه بندی از لحاظ رنگ، اندازه و سلامت که داده های مربوط به هر سطح به عنوان ورودی به سامانه نهایی ارائه شدند. سامانه نهایی با در نظر گرفتن همزمان سه سطح رنگ، اندازه و سلامت، نمونه ها را در یکی از 8 دسته تعریف شده قرار داد. میزان دقت در هر سطح برای قبل و بعد از آموزش، نشان از ارتقاء ده درصدی کیفیت تشخیص و درجه بندی در شرایط پس از آموزش داشت که این میزان برای درجه بندی های رنگ، اندازه، بافت و نهایی به ترتیب برابر 89، 81، 95 و 81% بود.
كلید واژه: اندازه، دسته بندی، رسیدگی، رنگ، سلامت

لینک کمکی