کلاس بندي پسته با استفاده از تکنيک هاي پردازش تصوير و شبکه نروفازي تطبيق پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کلاس بندي پسته با استفاده از تکنيک هاي پردازش تصوير و شبکه نروفازي تطبيق پذير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :12


كلید واژه: الگوریتم C4.5، پردازش تصویر، سیستم نرو-فازی، طبقه بندی پسته

لینک کمکی