اندازه گيري برخط وزن کيوي با استفاده از روش ضربه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اندازه گيري برخط وزن کيوي با استفاده از روش ضربه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :17

امروزه درجه بندی محصولات کشاورزی بر اساس شاخص های کیفی از جمله وزن از اهمیت زیادی برخوردار است. با تخمین سریع وزن در خطوط درجه بندی، علاوه بر کمک به بسته بندی می توان ارزیابی از اندازه، حجم و حتی میزان رسیدگی محصول را داشت. در این تحقیق، توانایی یک سامانه نوارنقاله- بارسنج مبتنی بر روش ضربه در توزین سریع کیوی مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد 232 نمونه کیوی در وزن های بین 40 تا 125 گرم انتخاب شدند. بعد از توزین نمونه ها توسط یک ترازوی دیجیتال، سیگنال ضربه آن ها در سه سرعت (1، 1.5و 2 متر بر ثانیه) اندازه گیری شد. سپس مشخصه های ضربه شامل حداکثر نیرو، زمان و تکانه برای پیک اول و سپس چهل پیک اول سیگنال ضربه محاسبه و از آن ها به عنوان ورودی برای مدل های تخمین وزن استفاده گردید. نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی چند متغیره با مشخصه های پیک اول نشان داد که در بین مدل های مختلف، مدل های رگرسیون با استفاده از تمام مشخصه ها منجر به بهترین نتیجه در سرعت 1 متر بر ثانیه با R2p برابر 0.786 و SDR برابر 2.180 شد. این در حالی است که مدل های مبتنی بر مشخصه های 40 پیک اول به وضوح دارای عملکردی بهتری نسبت به پیک اول بودند به نحوی که با استفاده از مقادیر تکانه چهل پیک اول در سرعت 2 متر بر ثانیه، مقدار R2p برابر 0.880 و SDR برابر 2.857 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل های آماری مبتنی بر مشخصه های ضربه، توانایی بالایی در تخمین وزن کیوی به صورت برخط و سریع دارند.
كلید واژه: تکانه، درجه بندی، رگرسیون خطی چند متغیره، سیگنال ضربه، مدل سازی

لینک کمکی