بررسي ميزان رويت پذيري بين المللي مقاله هاي مجله پزشکي اروميه در نمايه نامه اسکلپوس در مقايسه با مجلات پزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي شمال غرب کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان رويت پذيري بين المللي مقاله هاي مجله پزشکي اروميه در نمايه نامه اسکلپوس در مقايسه با مجلات پزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي شمال غرب کشور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر به روش علم سنجی، میزان رویت پذیری بین المللی مجله پزشکی ارومیه را در فاصله سال های 2016-2001 بررسی نموده است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل 6 عنوان مجله پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور است.داده های این بررسی با بهره گیری از جستجوی پیشرفته از نمایه نامه اسکاپوس استخراج و پس از انتقال با صفحه گسترده اکسل با روش داده کاوی حاصل شده است. نتایج پژوهش نشان داد میزان رویت پذیری مقاله های چاپ شده در مجله پزشکی ارومیه در مقایسه با سایر مجلات تحت بررسی از وضعیت مناسب تری برخوردار است. هرچه از سال 2006 به سال های جاری نزدیک تر می شویم تقریبا میزان رویت پذیری همه مجلات افزایش می یابد و روند رشد موارد رویت مجله علوم پزشکی کردستان که رتبه نخست را داراست و مجله پزشکی ارومیه از رشد مستمری برخوردار هستند. در این راستا مجله پزشکی کردستان با 342 بار رویت 29 درصد رویت ها را از مجموع 1307 رویت به خود اختصاص داده است. این مجله تنها مجله از میان شش مجله تحت بررسی است که در نمایه نامه اسکاپوس نمایه می گردد. مجله پزشکی ارومیه با کسب 22 درصد از کل رویت ها و 17 درصد از رویت ها توسط مجلات خارجی در رتبه دوم قرار دارد. به منظور ارتقای نرخ رویت پذیری پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
كلید واژه: رویت پذیری، مجله های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی غرب کشور، نمایه نامه اسکاپوس

لینک کمکی