تحليل تجربي و عددي ضربه بر روي ورق خميده دولايه فولاد- پلي اوريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل تجربي و عددي ضربه بر روي ورق خميده دولايه فولاد- پلي اوريا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري كامپوزيت

تعداد صفحات :10

در این تحقیق اثر انحنای دولایه فولاد- پلی اوریا در مقابل بار ضربه ای به صورت عددی و تجربی بررسی شده است. در مدل عددی، ورق تک لایه فولادی و دولایه فولاد- پلی اوریا در 12 شعاع انحنای مختلف تحت اثر بار ضربه ای قرار گرفته و تحلیل شده است. برای صحه گذاری روش عددی، از مدل تجربی برای سه انحنا از 12 انحنای اشاره شده استفاده شده است. برخورد بصورت سقوط آزاد وزنه بوده و ارتفاع پرتاب وزنه30 سانتی متر می باشد. نمونه دو لایه از ورق فولادی اس تی 14 و لایه پلیمری از جنس پلی اوریا تشکیل و مورد آزمایش قرار گرفته است. پارامترهای مهم که اندازه گیری شده اند شامل تغییر شکل ماندگار دولایه و همچنین تغییرات شتاب ضربه زننده در لحظه شروع برخورد تا زمان توقف کامل قطعه می باشد. در روش تجربی شتاب ضربه زننده، توسط سنسور شتاب سنج اندازه گیری شده , و تغییر شکل ماندگار ورق دولایه اندازه گیری شده است. در مدل عددی تحلیل با استفاده از نرم افزار ال- اس- داینا انجام شده است. نتایج روش تجربی و مدل عددی سازگاری خوبی با یکدیگر داشته اند لذا نتایج هر دو روش تجربی و عددی تحقیق نشان می دهد با افزایش شعاع انحنای ورق، مقدار حداکثر تغییر شکل ماندگار کاهش یافته ولی شتاب برخورد افزایش می یابد. البته با افزایش بیشتر شعاع ورق (نزدیک شدن رفتار قطعه به ورق مسطح) حداکثر شتاب ضربه زننده و همچنین حداکثر تغییر شکل ماندگار، ثابت می مانند.
كلید واژه: کامپوزیت، پلی اوریا، آزمایش سقوط آزاد، تغییر شکل ماندگار، شتاب ضربه

لینک کمکی