پيش بيني عمر خستگي چند لايه هاي کامپوزيتي تحت وضعيت بارگذاري خستگي چندجهته با استفاده از مدل مکانيک خرابي محيط هاي پيوسته توسعه يافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پيش بيني عمر خستگي چند لايه هاي کامپوزيتي تحت وضعيت بارگذاري خستگي چندجهته با استفاده از مدل مکانيک خرابي محيط هاي پيوسته توسعه يافته :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري كامپوزيت

تعداد صفحات :13

از جمله مهمترین مزیت کامپوزیت ها، نسبت مقاومت و سفتی به وزن بالای آنهاست که باعث کاربرد گسترده این مواد در صنایع مختلف شده است. کامپوزیت‌ها به دلیل وجود مکانیزم‌های آسیب مختلف و نرخ متفاوت رشد و تأثیر این مکانیزم‌ها بر یکدیگر نسبت به فلزات دارای پیچیدگی بیشتری می‌باشد. در این مقاله، به ‌منظور پیش-بینی عمر خستگی و شبیه سازی افت سفتی در چندلایه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری خستگی مدلی مبتنی بر مکانیک خرابی محیط‌های پیوسته توسعه داده شده است. متغیرهای آسیب جهت شبیه سازی افت خواص الاستیک در رزین، الیاف و جهت برشی در نظر گرفته می شوند. ثوابت مادی در قوانین رشد آسیب رزین، الیاف و جهت برشی، از آزمایشات روی چند لایه های تک جهته 90o، 0o و چندلایه متعامد s[0/90] قابل استخراج می باشد. به منظور ارزیابی مدل در بارگذاری چندجهته، نسبت های تنش متفاوت و وضعیت های تنش دلخواه از نتایج تجربی در دسترس بر روی چند لایه های تک جهته کامپوزیتی 90o، 0o و 30o تحت بارگذاری کششی استفاده شده است. همچنین به منظور ارزیابی مدل برای چندلایه های کامپوزیتی دارای تمرکز تنش از نتایج آزمایشی بر روی چندلایه متعامد s[04/904] و تحت بارگذاری پین استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر توانایی مدل در پیش بینی عمر خستگی چند لایه های تک جهته و متعامد کامپوزیتی تحت بارگذاری تک جهته و چند جهته و در وضعیت های مختلف تنش می باشد.
كلید واژه: مکانیک خرابی محیط های پیوسته، عمر خستگی، افت سفتی، چندلایه های کامپوزیتی

لینک کمکی