بررسي تجربي تاثير افزودن نانو لوله‌هاي کربني بر جدايش بين لايه‌اي ناشي از سوراخ کاري کامپوزيت شيشه/اپوکسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تجربي تاثير افزودن نانو لوله‌هاي کربني بر جدايش بين لايه‌اي ناشي از سوراخ کاري کامپوزيت شيشه/اپوکسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري كامپوزيت

تعداد صفحات :10

امروزه استفاده از مواد کامپوزیتی به ویژه در صنایع هوافضا و خودروسازی به طور روز افزونی در حال افزایش می‌باشد. سوراخکاری فرآیند اصلی برای مونتاژ کردن اجزای کامپوزیتی می‌باشد. آسیب‌های فرایند سوراخکاری مانند جدایش بین لایه‌ای و ترک خوردگی ماتریس در اطراف سوراخ، در نهایت ممکن است باعث افت در استحکام باقیمانده‌ی اجزای سوراخکاری شده، شود. در این مقاله اثر پارامترهای سوراخکاری نظیر نرخ پیشروی، سرعت اسپیندل و قطر مته سوراخکاری بر نیروی محوری و فاکتور جدایش بین لایه‌ای برای نمونه های کامپوزیتی با درصدهای مختلف نانو لوله کربنی اصلاح شده، بررسی شده است. همچنین در این تحقیق از روش تاگوچی برای طراحی آزمایش به منظور تجزیه و تحلیل تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر نیروی محوری، فاکتور جدایش بین لایه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزودن نانو لوله کربنی تا درصد مشخصی، (در حدود 0.5 درصد وزنی) نیروی محوری و جدایش بین لایه‌ای کاهش می یابد. همچنین با کاهش نرخ پیشروی و افزایش سرعت اسپیندل، نیروی محوری و فاکتور جدایش بین لایه‌ای کاهش می‌یابد. همچنین قطر مته بر روی فاکتور جدایش بین لایه‌ای اصلاح شده بی‌تاثیر می‌باشد.
كلید واژه: نانو کامپوزیت، نرخ پیشروی، سرعت اسپیندل، نیروی محوری، فاکتور جدایش لایه‌ای اصلاح شده

لینک کمکی