اهميت سنجي شاخص هاي حکم روايي خوب شهري از ديدگاه زنان مطالعه موردي: شهر زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اهميت سنجي شاخص هاي حکم روايي خوب شهري از ديدگاه زنان مطالعه موردي: شهر زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه زنان

تعداد صفحات :25

در پی گسترش روزافزون شهرها، بشر برای مدیریت و اداره آن ها راهی جز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته اند. هدف مقاله حاضر، بررسی مولفه های حکم روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب خانه ای و بررسی های میدانی و نیز بهره گیری از شیوه AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص های حکم روایی شهری نیز از میان شاخص های 24 گانه سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثربخشی، پاسخ گویی، و امنیت)، که هسته اصلی این شاخص ها را تشکیل داده و از طرف همه سازمان ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت بندی شاخص های حکم روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می دهد که شاخص امنیت در رتبه اول، تساوی در رتبه دوم، مشارکت در رتبه سوم، پاسخ گویی در رتبه چهارم، و اثربخشی در رتبه پنجم قرار دارد.
كلید واژه: حکم روایی خوب شهری، شهر زابل، امنیت، زنان

لینک کمکی