مدل سازي سينتيکي جذب سطحي ماده رنگزاي زرد مستقيم روي اکسيد گرافن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل سازي سينتيکي جذب سطحي ماده رنگزاي زرد مستقيم روي اکسيد گرافن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري رنگ

تعداد صفحات :14

در این پژوهش، ورقه های اکسید گرافن (GO) با اکسایش گرافیت به روش هامرز تهیه و برای حذف ماده رنگزای زرد مستقیم 50 (DY50) از محلول آبی به کار برده شد. ساختار شیمیایی و بلوری جاذب همراه با عوامل موثر بر فرآیند جذب سطحی (pH، دما، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگزا) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جذب DY50 روی سطح GO در pH های اسیدی، دماهای پایین تر، و غلظت های بالاتر رنگزا مطلوب تر است. مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره ای، الوویچ، و تابع توانی برای پیش بینی ثابت های سرعت و ظرفیت های تعادلی جذب به روش غیرخطی توسعه داده شدند. داده های تعادلی جذب سطحی با مدل سینتیکی شبه مرتبه اول برازش بهتری نشان دادند.
كلید واژه: رنگبری، زرد مستقیم، گرافن اکسید، تعیین مشخصات، عوامل عملیاتی، مدل سینتیکی

لینک کمکی