تخريب فتوکاتاليزوري 1،1- دي متيل هيدرازين در محيط آبي توسط نانو فتوکاتاليزور قابل بازيافت تيتانيا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تخريب فتوکاتاليزوري 1،1- دي متيل هيدرازين در محيط آبي توسط نانو فتوکاتاليزور قابل بازيافت تيتانيا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد پرانرژي

تعداد صفحات :12

1و1- دی متیل هیدرازین (UDMH) به عنوان سوخت مایع موشک بوده و ترکیبی با سمیت بالا است. در این تحقیق، تخریب این ترکیب در محلول آبی از طریق اکسایش فتوکاتالیزوری با استفاده از کاتالیزور قابل بازیافت Fe3O4@SiO2@TiO2 (FST) در حضور پراکسیدهیدروژن و پرتو فرابنفش (UV/FST/H2O2) مورد بررسی قرار گرفته است. فرایند در یک راکتور سوسپانسیونی مجهز به یک لامپ UV-C، 150 W انجام شده است. از روش های رسوبی و سل ژل برای سنتز کاتالیزور استفاده شد و برای آنالیز آن روش های میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM، پراش پرتو ایکس XRD طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR و روش بررسی خواص مغناطیسی VSM مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند مانند غلظت پراکسید هیدروژن، مقدار کاتالیزور و pH از روش پاسخ سطح استفاده شد. آنالیز کل کربن آلی TOC برای تعیین میزان تخریب و معدنی سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که معدنی سازی 50 ppm از UDMH به میزان %79 با استفاده از 85 ppm کاتالیزور FST، 800 ppm پراکسید هیدروژن در PH=7 بعد از 120 دقیقه محقق می گردد.
كلید واژه: دی متیل هیدرازین نامتقارن، حذف، فتوکاتالیزور مغناطیسی، تیتانیا، طراحی ترکیب مرکزی، فرایند اکسایش پیشرفته

لینک کمکی