افزايش فعاليت کاتاليزور نوري نانو ذرات TiO

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن افزايش فعاليت کاتاليزور نوري نانو ذرات TiO :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري رنگ

تعداد صفحات :12

در پژوهش حاضر، کامپوزیت های دی اکسید تیتانیم- اکسید گرافن با درصدهای وزنی مختلف پیش ماده های اکسید گرافن و تترا بوتکساید تیتانیم به روش سل ژل سنتز شده و مشخصه یابی محصولات با استفاده از پراش سنجی پرتو ایکس و طیف جذبی فرابنفش- مرئی انجام شد. بررسی فعالیت کاتالیزور نوری کامپوزیت های تهیه شده به منظور تجزیه آلاینده متیلن آبی نشان می دهد که کامپوزیت های حاصل، ظرفیت جذب بالایی داشته و استفاده از گرافن موجب افزایش محدوده جذب نور شده است. همچنین بررسی مدل های ایزوترم جذب سطحی غیرخطی لانگمویر و فروندلیچ نشان می دهد که داده های جذب، تطابق بسیار خوبی با ایزوترم فروندلیچ داشته و جذب سطحی متیلن آبی روی سطح کامپوزیت به صورت شیمیایی اتفاق می افتد.
كلید واژه: دی اکسید تیتانیم، گرافن، سل ژل، متیلن آبی، حذف، جذب سطحی

لینک کمکی