تحليل و طراحي مکانيزم جهش خارج از مرکز نارنجک جهنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل و طراحي مکانيزم جهش خارج از مرکز نارنجک جهنده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد پرانرژي

تعداد صفحات :13

نارنجک های اشک آور کنترل اغتشاش کنونی دارای معایبی هستند ازجمله اینکه چون احتراق در دمای پایین صورت می گیرد قابلیت باز پرتاب از سوی اغتشاش گران را دارد. همچنین به دلیل وزن و حجم قابل توجه حمل تعداد کافی از آن با مشکل مواجه است. در این راستا طراحی نارنجک کوچکی که این معایب در آن مرتفع گردیده و قابلیت حرکت یا سرندگی روی زمین را داشته باشد، موضوع این مقاله است. این مقاله شامل تشریح واکنش شیمیایی درون نارنجک به منظور تحلیل بالستیک داخلی و همچنین طراحی شیپوره ای است که تراست گازهای خروجی از آن، در نارنجک ایجاد حرکت کند. این طراحی شامل تعیین خصوصیاتی چون قطر گلوگاه، طول شیپوره و محل قرارگیری آن بر روی نارنجک است، به گونه ای که نیروی تراست مورد نیاز نارنجک را تامین نماید. طراحی شیپوره به کمک نرم افزار انسیس- سی. اف. ایکس صورت پذیرفته است. همچنین به محاسبات لازم جهت انتخاب مشخصات جنس بدنه پرداخته و در پایان تحلیل حرکت نارنجک طراحی شده، ارائه گردیده است. به دلیل در دسترس نبودن رابطه نرخ سوزش ماده اشک آور، یک الگوریتم جدید برای حل مساله پیشنهاد شده است.
كلید واژه: نارنجک جهنده، شیپوره، انسیس-سی. اف. ایکس، تراست، بالستیک داخلی

لینک کمکی