بررسي تاثير تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندق لو در سه زون تفرج متمركز، حفاظتي و تفرج گسترده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير تفرج بر جامعه پرندگان جنگل فندق لو در سه زون تفرج متمركز، حفاظتي و تفرج گسترده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي محيط زيست

تعداد صفحات :10

با افزایش جمعیت های انسانی، استفاده از مناطق جنگلی برای فعالیت های تفرجی روز به روز در حال افزایش است و تاثیری كه فعالیت های تفرجی بر زیست مندان می گذارند، مورد توجه است. از جمله این زیست مندان، پرندگان هستند كه تحت تاثیر فعالیت های تفرجی قرار می گیرند. جمع آوری اطلاعات درباره تاثیر تفرج روی حیات وحش در محدوده پارك های ملی و ذخیره گاه ها می تواند برای مدیریت مناطق طبیعی مفید باشد. این مطالعه تاثیری را كه فعالیت های تفرجی روی پرندگان در جنگل فندق لو دارند را مشخص نمود. شاخص های تنوع گونه ای، تراكم و همباشی پرندگان با متغیر های محیط زیستی با استفاده از روش نمونه برداری نقطه ای و روش رج بندی مورد مطالعه قرار گرفت. پرندگان و متغیر های محیط زیستی به فاصله شعاعی 25 متری از هریك از 90 نقطه نمونه برداری بررسی شد. برای تعیین تراكم پرندگان و همباشی جامعه پرندگان با متغیر های محیط زیستی در سه تیمار متفاوت از جنگل، به ترتیب از نمونه برداری نقطه ای و آنالیز فزاینده استفاده شد. آنالیز داده ها نشان داد در مناطق تفرجی و پیاده روی تراكم و تنوع پرندگان بالاتر از منطقه حفاظت شده است.
كلید واژه: تفرج، جنگل فندق لو، پرندگان، تنوع، تراكم

لینک کمکی